We bespreken voor de start wat u wilt bereiken en hoe dit het beste kan. Het tijdpad en de kosten zijn hier onderdeel van. In dit tekstblok lichten we een en ander toe.

 

 

Mediation:

Door mediation kunt u conflicten succesvol oplossen.Of het nu gaat om een arbeidssituatie, een (echt)scheiding, omgangsregeling, alimentatie, erfenis of iets met de buren; mediation werkt als u open staat voor het vinden van een oplossing.

 

Een mediator is een onafhankelijke procesbegeleider die geen belang heeft bij de aard van de oplossing. In mediation nemen partijen zelf regie. Ze gaan (weer) in gesprek in een veilige omgeving en bepalen zelf hoe de situatie wordt opgelost. De belangen van beide partijen doen er toe. De mediator is verantwoordelijk voor het proces en het bewaken van de voortgang.

Een belangrijk voordeel van mediation is dat partijen in vertrouwen over de frustraties en ongenoegens kunnen spreken. Vooraf maakt u met de mediator afspraken over geheimhouding, deze gelden ook na afloop van de mediation. Door oprecht te luisteren naar elkaar ontstaat begrip, mogelijk erkenning en weer respect. Dan is de oplossing in zicht. Elke mediation begint met het bespreken en tekenen van de mediationovereenkomst. De mediation wordt formeel afgerond door het tekenen van een rechtsgeldig convenant, set van afspraken of anderszins.

 

 

Tijdpad:

Elke situatie is anders. U maakt met de mediator afspraken over het tijdpad, uitgaande van uw situatie en volgens uw wensen en mogelijkheden. Voorbeeld echtscheiding: Het is mogelijk om een echtscheiding binnen twee maanden te regelen als partijen redelijk op een lijn zitten en geen bijzondere financiële aspecten en kinderen betrokken zijn. Twee tot drie gesprekken van 1,5 tot 2 uur zijn dan voldoende. Als er kinderen zijn kunnen drie tot vier gesprekken voldoende zijn. Het tijdpad wordt langer als er tijd nodig is voor het verwerken van emoties, de woonsituatie complex is, nagedacht moet worden over keuzes in ouderschap en meer. Voorbeeld arbeidssituatie: Als regel zijn twee tot drie gezamenlijke gesprekken voldoende om inzicht te krijgen in de oplossingsmogelijkheden. Vaak start een arbeidsmediation met separate intakegesprekken. Nalatenschapsmediation: Ook hier zijn als regel twee tot drie gesprekken voldoende om inzicht te krijgen en afspraken te maken hoe verder te kunnen.

 

 

Kosten:

De kosten hangen af van het aantal gesprekken en de situatie. Clara Boel kan u vooraf een inschatting geven. Als u ervoor kiest zelf onderdelen van het convenant in te vullen en de benodigde informatie snel en volledig aan te leveren kunt u tijd en kosten besparen. De ervaring heeft geleerd dat het mogelijk is een eenvoudige scheiding, zonder alimentatieberekening, volledig te regelen vanaf € 800,- per persoon ex. BTW. Dit bedrag is dan inclusief de kosten van een samenwerkende advocaat voor het indienen bij de rechtbank, griffiekosten en inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Soms kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde mediation. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen en of er vermogen is. Uw eigen bijdrage kan dan beperkt blijven tot € 56,- per persoon. https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/hoe-hoog-mag-uw-inkomen-en-vermogen-zijn