De manier waarop u gehuwd of geregistreerd partner bent (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden) heeft invloed op uw vermogen.

In eerste instantie zullen we het gemeenschappelijke vermogen dat verdeeld moet worden vaststellen. Nadat we uw wensen en behoeften in kaart hebben gebracht bepaalt u aan de hand van de mogelijkheden de verdeling. Uw pensioen is ook onderdeel van dit vermogen, het al dan niet verdelen hiervan en de manier waarop is onderdeel van het gesprek.

Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld of u een eigen woning heeft en wie daar in zou willen en kunnen blijven wonen. Het toedelen van de eigen woning brengt echter financiële gevolgen met zich mee, die ook weer invloed hebben op de inkomenssituatie. Er is sprake van communicerende vaten.