Nalatenschapsmediation – gedoe in de familie vanwege de erfenis

U wordt eerst geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Dan blijkt ook nog eens dat er binnen de familie anders gedacht wordt over het verdelen van de erfenis. Dit geeft dubbele emoties en vaak dubbel verdriet. U wilt immers dat de nalatenschap goed en eerlijk verdeeld wordt. Dat niemand iets tekort komt en dat afspraken worden nagekomen. Bovenal en ook dat de band met andere dierbaren in stand blijft.

 

 

De praktijk is vaak weerbarstiger. Soms zijn verwachtingen gewekt, dan blijkt dat er wat anders in het testament staat. Het kan ook gaan om ogenschijnlijk kleine dingen. De verdeling van bijvoorbeeld een sieraad, foto of gebruiksvoorwerp met emotionele waarde. Kwesties uit het verleden kunnen ineens weer actueel worden. Familieleden kunnen zich niet gewaardeerd voelen omdat juist veel in de zorg gedaan hebben of juist weinig vanwege afstand of andere verplichtingen. Emoties lopen dan snel op en er ontstaat ruzie, schijnbaar uit het niets. Zoals zo vaak gezegd, het komt in de beste families voor terwijl u altijd dacht dat de band in uw familie sterk genoeg was. Hoe lost u dit met elkaar op? Een familiemediator met kennis van erfrecht en nalatenschapskwesties kan u helpen.

Voor een overlijden (pre-nalatenschapsmediation):

Als al duidelijk dat er spanningen zijn en verschillende belangen is het mogelijk om onder begeleiding in gesprek te gaan. U kunt met elkaar afspraken maken om te voorkomen dat er conflicten ontstaan. Iedereen weet dan hoe de dingen worden geregeld, dit geeft rust en duidelijkheid. U kunt zich met elkaar richten op de dingen die er toe doen, het naderende afscheid.

Na een overlijden (post-nalatenschapsmediation):

Nalatenschapskwesties worden steeds complexer. Dit heeft ook te maken met veranderingen in de samenleving, lossere familiebanden en een toename van samengestelde gezinnen door echtscheidingen. Soms is er een complex testament of zijn er afspraken gemaakt die niet op papier staan en niet met iedereen besproken.

Als er sprake is van een relatief groot vermogen en/of waardevolle spullen kunnen financiële en juridische belangen spelen. In mediation kunt u met elkaar in gesprek. Vertrouwelijkheid is geborgd. Er is aandacht voor rouw, emoties en een ieders belang. Stap voor stap werkt u onder deskundige begeleiding toe naar een oplossing die aanvaardbaar is voor iedereen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak nu een afspraak

Benieuwd wat Modern Uit Elkaar voor u kan betekenen? Wij willen graag gelijkwaardigheid en transparantie. Als het gaat om een kennismaking, dan is dit gesprek met beide partners. Heeft u vragen? U kunt ons rustig bellen, whatsappen of e-mailen. Op verzoek plannen we ook afspraken op zaterdagochtend of in de avond.

MAAK EEN AFSPRAAK
Jacqueline
"Ik was verrast hoe goed Clara naar ons luisterde en hoe ze de aandacht voor ons beide wist te verdelen"
Aron
“Mijn kinderen vonden het fijn ook hun verhaal te kunnen doen en te vertellen wat zij belangrijk vonden”